Trình chuyển đổi MP4 sang OGV

Chuyển đổi MP4 sang OGV

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Ogg Video File bằng trình chuyển đổi MP4 sang OGV.

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành OGV?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang OGV
  4. Tải file OGV của bạn
Hãy thử chuyển đổi OGV với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang OGV:

Chuyển đổi MP4 sang OGV với file ví dụ MP4 của chúng tôi.