Trình chuyển đổi WEBM sang AVI

Chuyển file của bạn từ Web Media File sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi WEBM sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file WEBM thành AVI?

  1. Chọn file WEBM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WEBM sang AVI
  4. Tải file AVI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang WEBM:

Trình chuyển đổi AVI sang WEBM
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm WEBM

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WEBM sang AVI:

Chuyển đổi WEBM sang AVI với file ví dụ WEBM của chúng tôi.