Trình chuyển đổi MOV sang WEBM

Chuyển file của bạn từ QuickTime Movie sang Web Media File bằng trình chuyển đổi MOV sang WEBM.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MOV thành WEBM?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBM sang MOV:

Trình chuyển đổi WEBM sang MOV
Hãy thử chuyển đổi WEBM với file thử nghiệm MOV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOV sang WEBM:

Chuyển đổi MOV sang WEBM với file ví dụ MOV của chúng tôi.