Trình chuyển đổi 3GP sang WEBM

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang Web Media File bằng trình chuyển đổi 3GP sang WEBM.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành WEBM?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBM sang 3GP:

Trình chuyển đổi WEBM sang 3GP
Hãy thử chuyển đổi WEBM với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang WEBM:

Chuyển đổi 3GP sang WEBM với file ví dụ 3GP của chúng tôi.