Trình chuyển đổi MKV sang AVI

Chuyển file của bạn từ Matroska Video File sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi MKV sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MKV thành AVI?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang MKV:

Trình chuyển đổi AVI sang MKV
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm MKV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MKV sang AVI:

Chuyển đổi MKV sang AVI với file ví dụ MKV của chúng tôi.