Trình chuyển đổi 3GP sang MPG

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi 3GP sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành MPG?

  1. Chọn file 3GP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GP sang MPG
  4. Tải file MPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang 3GP:

Trình chuyển đổi MPG sang 3GP
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang MPG:

Chuyển đổi 3GP sang MPG với file ví dụ 3GP của chúng tôi.