Trình chuyển đổi WMV sang MOV

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang QuickTime Movie bằng trình chuyển đổi WMV sang MOV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành MOV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOV sang WMV:

Trình chuyển đổi MOV sang WMV
Hãy thử chuyển đổi MOV với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang MOV:

Chuyển đổi WMV sang MOV với file ví dụ WMV của chúng tôi.