Trình chuyển đổi MOV sang AVI

Chuyển file của bạn từ QuickTime Movie sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi MOV sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MOV thành AVI?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang MOV:

Trình chuyển đổi AVI sang MOV
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm MOV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOV sang AVI:

Chuyển đổi MOV sang AVI với file ví dụ MOV của chúng tôi.