Trình chuyển đổi MPG sang MOV

Chuyển file của bạn từ MPEG Video Stream sang QuickTime Movie bằng trình chuyển đổi MPG sang MOV.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MPG thành MOV?

  1. Chọn file MPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MPG sang MOV
  4. Tải file MOV của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOV sang MPG:

Trình chuyển đổi MOV sang MPG
Hãy thử chuyển đổi MOV với file thử nghiệm MPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MPG sang MOV:

Chuyển đổi MPG sang MOV với file ví dụ MPG của chúng tôi.