Trình chuyển đổi MPG sang AVI

Chuyển file của bạn từ MPEG Video Stream sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi MPG sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MPG thành AVI?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang MPG:

Trình chuyển đổi AVI sang MPG
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm MPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MPG sang AVI:

Chuyển đổi MPG sang AVI với file ví dụ MPG của chúng tôi.