Trình chuyển đổi WMV sang MPG

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi WMV sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành MPG?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang MPG
  4. Tải file MPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang WMV:

Trình chuyển đổi MPG sang WMV
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang MPG:

Chuyển đổi WMV sang MPG với file ví dụ WMV của chúng tôi.