Trình chuyển đổi WMV sang MPG

Chuyển đổi WMV sang MPG

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn
Optional Video settings
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Optional Audio settings

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi WMV sang MPG.

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành MPG?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang MPG
  4. Tải file MPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang WMV:

Trình chuyển đổi MPG sang WMV
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang MPG:

Chuyển đổi WMV sang MPG với file ví dụ WMV của chúng tôi.