Trình chuyển đổi MP4 sang MPEG-1

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi MP4 sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành MPEG-1?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang MPEG-1
  4. Tải file MPEG-1 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPEG-1 sang MP4:

Trình chuyển đổi MPEG-1 sang MP4
Hãy thử chuyển đổi MPEG-1 với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang MPEG-1:

Chuyển đổi MP4 sang MPEG-1 với file ví dụ MP4 của chúng tôi.